No KELAS HARI TANGGAL KODEMK MATAKULIAH JAM RUANG DOSEN
1 101 Selasa 15-01-2019 DK-11213 Fisika Dasar 1 (** 03/04 A.111 Hening Hendrato
2 101 Rabu 16-01-2019 TK-31205 Algoritma dan Pemrograman A 01/02 A.112 Kosdiana
3 101 Rabu 16-01-2019 TK-31302 Pengantar Teknologi Informasi A 03/04 A.112 Munich Hendari E
4 101 Kamis 17-01-2019 TK-31203 Bahasa Inggris 1 01/02 A.121 Arie Sugiyartati
5 101 Kamis 17-01-2019 TK-31206 Algoritma dan Pemrograman B (** 03/04 A.121 Sanjaya Alamsyah
6 101 Senin 21-01-2019 TK-31302 Pengantar Teknologi Informasi B (** 05/06 A.112 Desy Diana
7 101 Selasa 22-01-2019 DK-13201 Elektronika Dasar 07/08 A.111 Hening Hendrato
8 101 Selasa 22-01-2019 TK-31202 Pendidikan Kewarganegaraan 05/06 A.111 Alam
9 102 Senin 14-01-2019 DK-11408 Pengantar Teknologi Informasi B (** 07/08 A.111 Munich Hendari E
10 102 Rabu 16-01-2019 MI-31204 Matematika Dasar 1 05/06 A.114 Latifah

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer Jakarta STI&K
Powered by: BAPSI-JAKSTIK