No KELAS HARI TANGGAL KODEMK MATAKULIAH JAM RUANG DOSEN
1 101 Senin 20-01-2020 TK-31302 Pengantar Teknologi Informasi B (** 07/08 A.111 Desy Diana
2 101 Senin 20-01-2020 TK-31302 Pengantar Teknologi Informasi A 09/10 A.111 Munich Hendari E
3 101 Selasa 21-01-2020 TK-31205 Algoritma dan Pemrograman A 05/06 A.111 Neneng Mariana
4 101 Selasa 21-01-2020 DK-13201 Elektronika Dasar 07/08 A.111 Hening Hendrato
5 101 Kamis 23-01-2020 TK-31203 Bahasa Inggris 1 01/02 A.231 Arie Sugiyartati
6 101 Kamis 23-01-2020 TK-31206 Algoritma dan Pemrograman B (** 03/04 A.231 Rahayu Noveandini
7 101 Selasa 28-01-2020 DK-11213 Fisika Dasar 1 (** 01/02 A.111 Hening Hendrato
8 101 Kamis 30-01-2020 TK-31202 Pendidikan Kewarganegaraan 05/06 A.111 Alam
9 102 Rabu 22-01-2020 DU-11201 Pendidikan Agama 03/04 A.121 M Darwin N
10 102 Rabu 22-01-2020 DK-11408 Pengantar Teknologi Informasi B (** 05/06 A.121 Desy Diana

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer Jakarta STI&K
Powered by: BAPSI-JAKSTIK